Loader

O KANCELARII

 

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług z zakresu prawa cywilnego, w tym szczególnie niesie pomoc w zakresie sporów sądowych miedzy przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcą, a konsumentem. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i osoby które takiej działalności nie prowadzą, a mają roszczenia z umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów handlowych oraz Spółki prawa handlowego. Pomoc obejmuje zarówno sprawy wynikające z zobowiązań umownych, jak i czynów niedozwolonych, np. czynu nieuczciwej konkurencji, naruszenia przepisów ochrony danych osobowych, dóbr osobistych.

“Z nami prawo jest po twojej stronie. Możesz na nas liczyć”

DZIAŁAMY SKUTECZNIE I W PRZYSTĘPNYCH CENACH

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE I OPIEKA RADCY PRAWNEGO

FACHOWE DORADZTWO PRAWNE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH

ZAKRES USŁUG

 

PRAWO GOSPODARCZE

Sprawy o zapłatę. Wystawione i niezapłacone faktury za wykonaną usługę, sprawy z umowy o dzieło, sprawy z umowy o roboty budowlane, sprawy z umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy sprzedaży

PRAWO PRACY

Prawo pracy, np. sprawy niezapłaconego wynagrodzenia

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Prawo spółek handlowych, w tym zakładanie spółek z.o.o. przez internet, sporządzania aktów prawnych dla organów statutowych, rejestracja zmian w KRS.

PRAWO CYWILNE

Sprawy gospodarcze, a także sprawy między osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, wynikające z różnego rodzaju umów zawieranych na gruncie prawa cywilnego, głównie brak zapłaty za spełnione świadczenie, a także sprawy wynikające ze stosunków małżeńskich , rodzic – dziecko, sprawy spadkowe, sprawy frankowe.

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów, np. czyny nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KARNE

Prawo karne, w tym zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu czynu karalnego i odpowiedzi  na pisma w postepowaniu przygotowawczym, wyjaśniającym.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Prawo telekomunikacyjne, np. spory na tle umów zawieranych z konsumentem.

PRAWO RODZINNE

Rozwody, sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Prawo ochrony danych osobowych, np. przetwarzanie danych osobowych bez zgody.

ZADOŚĆUCZYNIENIA I ODSZKODOWANIA

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkody spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

KONTAKT

ul. Gorlicka 60/6, 51-314 Wrocław

+48 662 939 773

kancelaria@przemyslawstadnicki.pl

OBSERWUJ NAS NA:

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Stadnicki 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Easysite.pl