Loader
 

Sprawy frankowe

Naszym celem jest profesjonalna i kompleksowa pomoc prawna, wszystkim osobom, które zawarły umowy o kredyt indeksowany  lub denominowany  do franka szwajcarskiego (CHF), tzw. umowy frankowe.

 

Świadczymy kompleksową obsługę prawną, począwszy od weryfikacji umowy frankowej pod kątem możliwości wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankowi, wystąpienie do banku o dodatkowe dokumenty, złożenia reklamacji do banku, po wystąpienie na drogę sądową, przeprowadzenie w Państwa imieniu całego postępowania na drodze sądowej oraz w razie konieczności wystąpienia z wnioskiem egzekucyjnym do właściwych komorników. Prowadzone przez nas sprawy dotyczą zarówno umów zakończonych- kredyt spłacony , jak i umów w trakcie obowiązywania- gdzie kredy jest wciąż spłacany. Każdy z Państwa, kto powierza nam swoją sprawę, ma dedykowanego do swojej sprawy prawnika prowadzącego. W związku z tym każdy z Państwa, kto powierzy nam swoją sprawę, ma zapewnione indywidualne podejście i opiekę nad powierzoną sprawą.

 

Naszym podstawowym celem jest zadowolenie wszystkich Państwa, którzy powierzą nam swoje sprawy związane z kredytem frankowym. Podstawowym celem procesowym jest doprowadzenie do unieważnienia umowy frankowej. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, gdyż efektem stwierdzenia nieważności umowy przez Sąd, jest sytuacja jakby Państwa umowa z bankiem nie została w ogóle zawarta, a wówczas strony zobowiązane są zwrócić sobie wszystko co do tej pory świadczyły. Przy czym w procesie ze względu na obowiązywanie zasady dwóch kondykcji , sąd nie będzie się zajmował wzajemnym rozliczeniem Państwa z bankiem.  Bank ma bowiem osobne roszczenie o zwrot tego co świadczył, co zabezpiecza Państwa, iż Sąd nie będzie się zajmował w Państwa procesie rozliczeniem między Państwem, a bankiem, a skupi się jedynie na przedmiocie rozstrzygnięcia,  a więc, czy umowa jest ważna, czy jest nieważna w całości.

 

Drugim równie korzystnym rozstrzygnięciem jest „odfrankowienie” umowy kredytu, czyli wyeliminowanie z zawartej umowy kredytu przeliczeń do franka szwajcarskiego. Wówczas umowa kredytu  pozostaje w mocy, tyle, że obowiązuje bez niedozwolonych postanowień dotyczących przeliczeń kwoty kredytu po różnych kursach franka szwajcarskiego. Banki bowiem stosowały niezrozumiałe, szkodliwe dla klientów kursy  franka szwajcarskiego. Kwota w złotych polskich wyrażona w umowie kredytu była sztucznie przeliczana na franka szwajcarskiego. Następnie już w dniu wypłaty poszczególnych transz kredytu kwota kredytu w złotych polskich mogła być inna niż ta wskazana w umowie. Bank bowiem przeliczał kwotę franków szwajcarskich  po kursie kupna  franka szwajcarskiego plus marża. W dalszej kolejności bank stosował inne kursy franka szwajcarskiego dla wyliczenia rat kapitałowo-odsetkowych, które powinien spłacać klient. Był to kurs kupna franka szwajcarskiego plus marża. W ten sposób klient płacił i płaci o wiele wyższe raty niż należne , gdyby takich klauzul w umowie nie było. Ostatecznie takie przeliczenia,  nieuczciwe w swej istocie, powodują nieuzasadnione podwyższenie kapitału jaki klient ma do spłaty. Częstokroć są to dwukrotnie wyższe kwoty do spłaty,  niż realne wzięta kwota kredytu. Rosną więc nie tylko raty , ale również ogólny kapitał do spłaty. Takie  rozwiązanie, tj. „odfrankowienie”  jest również korzystne dla Państwa,  gdyby Sąd nie stwierdził nieważności umowy w całości. W takim przypadku bowiem Państwa kredyt pozostaje oprocentowany stawką LIBOR- zgodnie z umową, a pomijane są niedozwolone postanowienia dotyczące powyżej wskazanych przeliczeń po różnych kursach franka szwajcarskiego.

 

W razie, gdy kredyt jest nadal spłacany, postaramy się jednocześnie o uzyskanie w sądzie orzeczenia , które spowoduje, że nie będą Państwo musieli spłacać kredytu w przyszłości, a to w związku z głównym żądaniem unieważnienia umowy.

 

W pierwszej kolejności nasi prawnicy zajmą się weryfikacją Państwa umowy kredytowej z załącznikami, regulaminem oraz  aneksami ( jeżeli umowa była aneksowana). To, że podpisali Państwo aneks do umowy, w którym umożliwiono Państwu spłatę rat bezpośrednio we franku szwajcarskim, nie stanowi przeszkody, abyśmy zajęli się sprawą. Pomożemy Państwu również w uzyskaniu dodatkowych dokumentów z banku, potrzebnych do założenia sprawy sądowej- przekażemy potrzebne wzory pism, formularze – na podstawie których mogą Państwo w łatwy sposób zwrócić się do Banku o potrzebne nam informację, na podstawie których będziemy mogli wyliczyć należne, niezasadnie pobrane od Państwa przez bank świadczenie i wystąpić do sądu o unieważnienie umowy. Na każdym etapie pokierujemy Państwa i poinformujemy o działaniach jakie podejmujmy w Państwa sprawie.

 

 

Dokumenty do analizy umów związanych z kredytem frankowym wraz z telefonem kontaktowym prosimy przesyłać na następujący adres email:  kancelaria@przemyslawstadnicki.pl (prosimy w miarę możliwości przesyłać pliki spakowane do formatu.zip lub za pośrednictwem strony https://wetransfer.com/ ). W razie konieczności należy podzielić wiadomość na kilka „mniejszych”. Przed wysłaniem dokumentów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 662-939-773. Analiza umowy przeprowadzana przez radców prawnych zawsze jest bezpłatna. Niezwłocznie dokonamy weryfikacji Państwa sprawy i przekażemy rekomendacje co do zasadności wniesienia sprawy na drogę sądową, co do szans na wygraną, oraz udzielimy wszelkich potrzebnych informacji co do potrzebnych nam dokumentów aby rozpocząć działania wobec banku. Przygotujemy dla Państwa umowę o współpracy z naszą Firmą/Kancelarią, gdzie określimy wspólnie zasady współpracy i reprezentowania Państwa podczas całego procesu dochodzenia należności od banku.

 

Na rynku jesteśmy specjalistami i współpracujemy tylko z profesjonalistami  w tej dziedzinie, radcami prawnymi i adwokatami.

DZIAŁAMY SKUTECZNIE I W PRZYSTĘPNYCH CENACH

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE I OPIEKA RADCY PRAWNEGO

FACHOWE DORADZTWO PRAWNE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH

KONTAKT

ul. Gorlicka 60/6, 51-314 Wrocław

+48 662 939 773

kancelaria@przemyslawstadnicki.pl

OBSERWUJ NAS NA:

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Stadnicki 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Easysite.pl